MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "THÁCH THỨC, CƠ HỘI VÀ CÁC LƯU Ý GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHI XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀO THỊ TRƯỜNG VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI LEN THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH UKVFTA" (22/09/2021)

Hiệp định UKVFTA có hiệu lực, đây là cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường Vương quốc Anh và Bắc Ai-len còn nhiều dư địa để khai thác này.

Do vậy, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị các thị trường và nắm bắt các cơ hội và tìm hiểu và các thách thức cũng như hiểu về cách giải quyêt tranh chấp phát trinh khi xuất khẩu hóa, Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu - Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Hội thảo trực tuyến "Thách thức, cơ hội và các lưu ý giải quyết tranh chấp khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Vương quốc Anh và Bắc Ai – Lên thông qua hiệp định UKVFTA", cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 13h00 đến 17h30,  ngày 23 tháng 9 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Số 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung:
  + Hiệp định UKVFTA và một số lưu ý về cam kết thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.
  + Các quy định về pháp lý và giải quyết tranh chấp khi xuất khẩu theo Hiệp định UKVFTA.
  + Tiếp cận thị trường Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, cơ hội cho hàng hóa Việt nam trong bối cảnh mới.
- Diễn giả:
  + Bà Nguyễn Sơn Trà- Trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách đa biên, Bộ Công Thương.
  + Bà Hoàng Hải Hà, Trưởng phòng Luật pháp quốc tế, Vụ Pháp Chế, Bộ Công Thương.
  + Ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương mại Việt Nam tại Vương quốc Anh.
- Thành phần tham dự: Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng.
- Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom Webinar.
- Đăng ký tham dự: Các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm hội thảo vui lòng đăng ký theo đường link:
http://event.vietrade.gov.vn/hoithaotructuyen23_9
- Thời hạn đăng ký:  Trước ngày 23/9/2021 (Thứ Tư).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:
Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại), 20 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người liên hệ: Chị Ngọc (Máy lẻ 120 ; Mobile : 0912940350; Email:  sukienxttm@gmail.com)

  • Nguồn tin: VIETRADE
  • Thời gian nhập: 22/09/2021
  • Số lần xem: 1190