ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

 

Chính sách cá nhân Sàn Thương mại điện tử
Với việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Sàn Thương mại Điện tử Bạc Liêu với địa chỉ (http://baclieutrade.vn ) (sau đây gọi là Sàn TMĐT) đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận sử dụng thông tin theo phương thức và các chính sách mà chúng tôi nêu ra dưới đây.
 
Cam kết của chúng tôi về vấn đề và tự do thông tin và bí mật cá nhân
 
Trong khuôn khổ luật pháp cho phép chúng tôi hoàn toàn tôn trọng tự do thông tin và bí mật cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng cam kết sẽ bảo vệ sự tự do thông tin và bí mật cá nhân của bạn trong khuôn khổ và phạm vi cho phép. Tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý bạn rằng bất cứ sự tự do thông tin và bí mật cá nhân nào cũng nằm trong khuôn khổ của luật pháp Việt nam cho phép và trong quy chế hiện hành của chúng tôi.
 
Các biện pháp an ninh
 
Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp an ninh hợp pháp trong phạm vi và điều kiện có thể để ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập trái phép, góp phần bảo đảm cho hệ thống được hoạt động ổn định cũng như sự an toàn của dữ liệu thông tin.

Các thông tin về tài khoản và dữ liệu được bảo vệ bằng mật mã, mật khẩu. Chúng tôi khuyến cáo các bạn không nên để lộ thông tin vể mật mã, mật khẩu cho bất kỳ ai để bảo đảm sự an toàn trong hệ thống dữ liệu của bạn. Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn về thông tin mật mã, mật khẩu của bạn thông qua các hình thức giao tiếp như điện thoại, thư điện tử. Trong trường hợp thấy cần thiết bạn nên thay đổi mật khẩu của mình hoặc thông báo cho chúng tôi. Bạn nên lưu ý thoát ra khỏi các trình duyệt và hệ điều hành sau khi hoàn tất các công việc.

Bên cạnh việc bảo đảm các biện pháp an ninh để ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập trái phép và cố gắng để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn chúng tôi cũng không thể đảm bảo hay cam kết an ninh cho thông tin mà bạn đã chuyển cho chúng tôi hay cho các bên thứ ba và bạn phải tự chịu các rủi ro về các hoạt động đó.
 
Việc sử dụng thông tin
 
Vào thời điểm mà bạn đăng ký dịch vụ trên Sàn giao dịch bạn nên cung cấp các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin mô tả cá nhân. Chúng tôi cần các thông tin này để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu cũng như cung cấp thêm cho bạn các thông tin khác như: các chính sách mới, các sản phẩm và dịch vụ mới. Đồng thời chúng tôi cũng sử dụng các thông tin này để giúp ích cho việc phân tích và rút ra các kinh nghiệm trong việc quản lý và sử dụng Sàn giao dịch này.

Mặt khác chúng tôi được phép tự động thu thập các thông tin về Sàn giao dịch và số người truy cập như địa chỉ IP, các trang Web được kết nối, số lượng người truy cập...tuy nhiên khi thực hiện các việc đó chúng tôi không nêu tên bạn cũng như số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và các hình thức thông tin khác.

Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin này cho các bên thứ ba nếu như bạn cho phép.
 
Phương thức sử dụng thông tin
 
Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn để góp phần cải thiện hoạt động marketing, xúc tiến thương mại, cải tiến các dịch vụ trên Sàn giao dịch cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện các công cụ giao dịch qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bạn trong sử dụng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ thư điện tử, điện thoại, fax và các hình thức thông tin khác để liên hệ với bạn nếu chúng tôi thấy cần thiết cho việc quản lý thông tin, các sản phẩm, dịch vụ và các công việc khác có liên quan đến Sàn giao dịch của chúng tôi.
 
Việc tiếp cận của công chúng đối với thông tin
 
Chúng tôi khuyến cáo bạn rằng các thông tin mà bạn đã đưa ra có thể sẽ được mọi cá nhân sử dụng Sàn giao dịch này tiếp cận đến. Hơn thế nữa bạn cũng lưu ý rằng bất cứ thông tin nào mà bạn cung cấp sẽ có thể được phổ biến trước công chúng và bạn nên tạo thói quen cẩn trọng trước khi quyết định việc tiết lộ các thông tin cá nhân của mình.
 
Vấn đề tiết lộ thông tin
 
Chúng tôi có thể sử dụng hoặc được phép tiết lộ thông tin để giúp giải quyết những bất đồng, điều tra những vấn đề nẩy sinh, để thực thi những điều kiện và sự thoả thuận của các bên trong mối quan hệ với việc sử dụng Sàn giao dịch và các dịch vụ của mình. Chúng tôi bảo lưu quyền này khi có căn cứ để khẳng định rằng việc sử dụng và tiết lộ các thông tin đó là cần thiết để phòng và chống lại các hành vi bất hợp pháp gây thiệt hại đến quyền và các lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Trong trường hợp được pháp luật quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chúng tôi có thể cung cấp các thông tin mà không cần phải thông báo với bạn.
 
Vấn đề liên kết với các đối tác khác
 
Chúng tôi đã, đang và sẽ thiết lập các mối quan hệ với các đối tác để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bạn trong việc tiếp cận với các bạn hàng, các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các nhu cầu và góp phần vào sự phát triển của bạn. Để thực hiện công việc đó chúng tôi sử dụng việc kết nối với các trang web khác, cung cấp các trang web đồng sở hữu hoặc bằng các hình thức liên kết khác. Do chính sách của các đối tác đó có thể sẽ khác với chính sách của chúng tôi vì vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên tiếp cận, tìm hiểu các chính sách đó trước khi có quyết định việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà các bên đó cung cấp.
 
Đối với các đối tượng đặc biệt
 
Chúng tôi luôn xác định không cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các đối tượng không có năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự hay hạn chế năng lực hành vi dân sự. Mặt khác chúng tôi không chú trọng đối với các đối tượng là trẻ em và không nhắm tới cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho trẻ em. Chúng tôi xem trẻ em là các cá nhân dưới 15 tuổi. Tuy nhiên chúng tôi biết rằng chúng tôi không có cách nào phân biệt được các đối tượng kể trên do đó chúng tôi vẫn phải tiến hành thực hiện cùng một chính sách cá nhân như nhau. Nếu các đối tượng trên cung cấp các thông tin cho chúng tôi hoặc thực hiện các giao dịch mà không được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật thì nguời đại diện theo pháp luật nên liên lạc với chúng tôi để loại bỏ hay đồng ý việc cung cấp các thông tin trên cũng như kết quả của các giao dịch đã thực hiện.
 
Vấn đề hợp tác
 
Chúng tôi khuyến khích sự cộng tác của bạn về vấn đề chính sách cá nhân hoặc các sản phẩm, dịch vụ cũng như những chính sách mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Bạn hãy gửi những nhận định, đánh giá của mình cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo mật toàn bộ những ý kiến đó và sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp khoa học, hợp lý phục vụ cho mục đích chung của Sàn giao dịch.
 
Giá trị hiệu lực
 
Bản Chính sách cá nhân này có hiệu lực kể từ ngày 30/08/2010.

Việc thay đổi trong chính sách cá nhân sẽ được thông báo trên Sàn TMĐT và có hiệu lực sau thời gian 07 ngày kể từ ngày thông báo chính thức.
 
Ban quản lý Sàn TMĐT