Mời tham gia các phiên tư vấn thị trường nước ngoài (19/11/2021)

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN 20 PHIÊN TƯ VẤN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

STT

Thứ

Ngày tháng

Thời gian Phiên toàn thể

Thời gian Phiên tư vấn riêng

Thị trường

Nội dung Chương trình

Ngành hàng

1

Thứ 6

19/11/2021

14h-16h

16h30-20h30

Châu Âu

Global Gap - Hộ chiếu tiếp cận thị trường nông sản Châu Âu

Nông sản Global GAP…

2

Thứ 4

22/11/2021

14h-16h

16h30-20h30

Bỉ

Phiên tư vấn xuất khẩu  sang thị trường Bỉ

Nông sản, thực phẩm…

3

Thứ 3

23/11/2021

14h-16h

16h30-20h30

Hungary

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Hungary

Nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng…

2

Thứ 2

24/11/2021

14h-16h

16h30-20h30

Israel

Phiên tư vấn xuất khẩu  sang Israel

Nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng…

5

Thứ 5

25/11/2021

8:30-10:30

13h-17h

Trung Quốc

Phiên tư vấn xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc (Trùng Khánh)

Thiết bị y tế và nguyên liệu dược phẩm…

6

Thứ 6

26/11/2021

9:00-11:00

13h-17h

Australia

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Australia

Rau, củ, quả…

7

Thứ 2

29/11/2021

8:30-10:30

13h-17h

Myanmar

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Myanmar

Hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng…

8

Thứ 3

30/11/2021

8:30-10:30

19h-23h

Mỹ

Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Nông sản, thủy sản, nội thất, vật liệu xây dựng…

9

Thứ 4

1/12/2021

8:30-10:30

13h-17h

Lào

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Lào

Nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng…

10

Thứ 5

2/12/2021

9:00-11:00

11h-15h

New Zealand

Phiên tư vấn xuất khẩu sang New Zealand

Thực phẩm chế biến, nông sản, vật liệu xây dựng…

11

Thứ 6

3 /12/2021

14h-16h

16h30-20h30

Bắc Âu

Phiên tư  vấn xuất khẩu sang thị trường Băc Âu

Nông sản, thực phẩm…

12

Thứ 2

6/12/2021

14h-16h

16h30-20h30

Pháp

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Pháp

Gạo…

13

Thứ 3

7/12/2021

14h-16h

16h30-20h30

Tây Ban Nha

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Tây Ban Nha

Hàng thủ công mỹ nghệ…

14

Thứ 4

8/12/2021

14h-16h

16h30-20h30

Nam Phi

Phiên tư vấn xuất khẩu  sang Nam Phi

Nông lâm thủy sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng…

15

Thứ 5

9/12/2021

14h-16h

16h30-20h30

Ai Cập

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Ai Cập

Nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng…

16

Thứ 6

10/12/2021

14h-16h

16h30-20h30

Ả-rập Xê-út

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út

Nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng…

17

Thứ 2

13/12/2021

8:30-10:30

13h-17h

Indonesia

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Indonesia

Nông sản, thực phẩm…

18

Thứ 3

14/12/221

14h-16h

16h30-20h30

Nga

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Nga

Nông, lâm sản …

19

Thứ 4

15/12/2021

14h-16h

16h30-20h30

Bungari

Phiên tư vấn xuất khẩu sang Bungari

Nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng..

20

Thứ 6

17/12/20/21

8:30-10:30

13h-17h

Singapore

Phiên tư vấn thị trường Singapore

Nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng

 

  • Nguồn tin: VIETRADE -
  • Thời gian nhập: 19/11/2021
  • Số lần xem: 1067