CHÀO HÀNG >> CHI TIẾT CHÀO HÀNG

Màn cửa

Ảnh Chào Hàng

Highslide JS

Giá bán

Liên hệ

Ngành nghề

Thiết kế, tạo mẫu

Hình thức chào hàng

Chào bán

Nội dung chào hàng

Màn cửa sổ các loại

Thời gian bắt đầu

16/11/2012

Thời gian kết thúc

16/06/2013

Số Lần xem

2694

Thông tin liên hệ

Logo công ty

Tên công ty

Công ty TNHH MTV Mỹ Linh

Website

Họ và tên người liên hệ

Mỹ Linh

Số điện thoại

0919084085

Số Fax

Địa chỉ

232, đường Trần Phú, phường 7

Email

congtytnhhmylinh@gmail.com

Chào hàng cùng thể loại

Chào hàng cùng thành viên

Xem tất cả Xem tất cả